Tietosuojaa ja markkinointia koskeva käytäntö

1. Yleistä

Tämä tietosuojaa ja markkinointia koskeva käytäntö (”Tietosuojakäytäntö”) kuvailee, miten

Kalustemarkkinointi Oy (0178346-5)
Peltoharjuntie 21-23, 66300 JURVA
Sähköposti info at kalusteniemela.fi
+358 6 3170808

(”Kalustemarkkinointi Oy”) rekisterinpitäjänä kerää, käyttää, luovuttaa ja tallentaa henkilötietojasi.

1.2 Tietosuojakäytäntöä sovelletaan henkilötietojesi käsittelyyn silloin, kun Kalustemarkkinointi Oy tarjoaa sinulle palveluja ja tuotteita.

1.3 Voit tuntea olosi aina turvalliseksi luovuttaessasi meille henkilötietojasi. Tällä Tietosuojakäytännöllä haluamme osoittaa, miten varmistamme henkilötietojesi käsittelyn voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaan.

2. Milloin keräämme henkilötietoja?

Kalustemarkkinointi Oy kerää ja käsittelee sinua koskevia henkilötietoja, kun teet yhteydenoton, varauksen tai ostoksen Kalustemarkkinointi Oy:n Internet-sivuilla, sovelluksessa tai ottamalla muulla tavalla yhteyttä Kalustemarkkinointi Oy:n. Sinusta kerättäviä tietoja tarvitaan, jotta voit solmia sopimuksen Kalustemarkkinointi Oy:n kanssa ja jotta Kalustemarkkinointi Oy voi tarjota sinulle palveluja ja tarjouksia.

3. Mitä tietojasi käsittelemme?

Kun teet asiakkaana ostoksia ja varauksia, Kalustemarkkinointi Oy mahdollisesti kerää ja käsittelee sinusta seuraavia henkilötietoja:
Tunnistetiedot, kuten nimi, syntymävuosi ja sukupuoli
Yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
Maksutiedot
Asiakasnumero
Asiakkuushistoria
IP-osoite ja muut tiedot, jotka koskevat Kalustemarkkinointi Oy:n Internet-sivujen tai sovelluksen käyttöä. Evästeiden tallentamiseen ja niiden kautta kerättäviin tietoihin sovelletaan Kalustemarkkinoinnin evästekäytäntöä.
Muut tiedot, joita voit itse ilmoittaa meille.

4. Mihin tarkoituksiin käsittelemme sinua koskevia tietoja?

Kalustemarkkinointi Oy käsittelee sinua koskevia tietoja pääasiassa seuraaviin tarkoituksiin:
asiakkaisiin kohdistuvien velvoitteiden kuten laskutuksen suorittamiseksi
tavanomaisen asiakaspalvelun, kuten kysymyksiin vastaamisen ja virheellisten tietojen korjaamisen, mahdollistamiseksi.
Sekä tietojen luovuttamiseksi Kalustemarkkinointi Oy:n valittujen yhteistyökumppanien, tuotteita ja palveluja koskevan markkinoinnin kohdistamiseksi puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai tekstiviesteillä
Tiedottamiseen
uutiskirjeiden lähettämiseksi
turvallisuusvaatimusten ja muiden säädösten mukaisten vaatimusten täyttämiseksi.
Tietoja voidaan myös käyttää perustana markkina- ja asiakasanalyyseille, markkinointitutkimuksille, tilastotiedoille, liiketoiminnan seurannalle.

5. Henkilötietojen käsittelyperusteet

Kalustemarkkinointi Oy käsittelee henkilötietojasi tässä osassa kuvatuin lainmukaisin käsittelyperustein.

5.2 Käsittelemme henkilötietojasi ensinnäkin sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jonka olet solminut kanssamme asiakkaana. Lisäksi tällä perusteella lähetämme tarvittaessa sinulle tärkeitä tietoja poikkeuksista.

5.3 Osa henkilötietojen käsittelystä perustuu meille syntyvään niin sanottuun oikeutettuun etuun, kun sinun ja Kalustemarkkinointi Oy:n välillä on asiakkuuteesi perustuva merkityksellinen ja asianmukainen suhde. Kalustemarkkinointi Oy:n oikeutettu etu voi tarkoittaa esimerkiksi tuotteitamme ja palveluitamme koskevien tarjousten ja markkinoinnin lähettämistä sekä rajoitettua asiakassegmentointia esimerkiksi ostojen kokonaissummien perusteella. Emme käsittele arkaluonteisia henkilötietoja oikeutetun edun perusteella.

5.4 Tietyissä tapauksissa voi Kalustemarkkinointi Oy:lla olla lainsäädännöstä johtuva velvollisuus käsitellä henkilötietojasi.

6. Kauanko säilytämme sinua koskevia tietoja?

6.1 Henkilötietojasi säilytetään vain niin kauan, kuin niitä on tarpeen säilyttää niihin tarkoituksiin, joihin tietoja kerätään tämän Tietosuojakäytännön mukaisesti. Kalustemarkkinointi Oy säilyttää tiedot pidempään, jos se on tarpeen lakisääteisten vaatimusten noudattamiseksi tai Kalustemarkkinointi Oy:n juridisen edun valvomiseksi, jos esimerkiksi meneillään on oikeudenkäynti.

7. Kenelle luovutamme tietojasi?

7.1 Kalustemarkkinointi Oy voi luovuttaa tietojasi kolmannelle osapuolelle, kuten läheisesti sidoksissa olevalle toimijalle.

7.2 Sellaiset kolmannet osapuolet, joille Kalustemarkkinointi Oy luovuttaa tietojasi tai muulla tavalla tarjoaa tietoja sinusta asiakkaana ja jotka käsittelevät tietoja Kalustemarkkinointi Oy:n lukuun, eivät saa luovuttaa tietojasi muille. Vastaanottaja saa käyttää tietoja ainoastaan myydäkseen ja markkinoidakseen Kalustemarkkinointi Oy:n palveluja ja tuotteita tai tarkoituksenaan toimittaa palveluja, jotka liittyvät Kalustemarkkinointi Oy:n ja sinun asiakkaana solmimaan sopimukseen.

7.3 Kalustemarkkinointi Oy voi lisäksi luovuttaa henkilötietojasi, mikäli voimassa oleva lainsäädäntö tai viranomaiset niin edellyttävät Kalustemarkkinointi Oy:n juridisen edun suojelemiseksi tai petosten ja muiden turvallisuutta koskevien tai teknisten ongelmien paljastamiseksi tai estämiseksi.

7.4 Kalustemarkkinointi Oy voi siirtää henkilötietojasi EU:n/ETA:n ulkopuoliseen maahan, jos Kalustemarkkinointi Oy:n edustaja tai yhteistyökumppani toimii kyseisessä maassa. Jos henkilötietojasi siirretään EU:n/ETA:n ulkopuoliseen maahan, Kalustemarkkinointi Oy huolehtii siitä, että henkilötietojen siirrossa EU:n/ETA:n ulkopuolisiin maihin noudatetaan tietosuojasääntelyssä asetettuja vaatimuksia.

8. Tietosuojakäytännön muutokset

8.1 Kalustemarkkinointi Oy:lla on oikeus muuttaa Tietosuojakäytäntöä milloin tahansa, jos tietojen käsittelyssä tapahtuu muutoksia. Kalustemarkkinointi Oy ilmoittaa sinulle Tietosuojakäytännön muutoksista kohtuullisella varoitusajalla.

9. Henkilötietojen suojaus

9.1 Voit tuntea olosi aina turvalliseksi luovuttaessasi meille henkilötietojasi. Kalustemarkkinointi Oy on ryhtynyt tarvittaviin turvallisuustoimiin suojatakseen henkilötietojasi luvattomalta käytöltä, muuttamiselta ja poistamiselta.

10. Sinun oikeutesi

10.1 Kalustemarkkinointi Oy vastaa siitä, että henkilötietojasi käsitellään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä ei noudatettu soveltuvaa tietosuojasääntelyä, voit tehdä valituksen toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle eli Suomessa tietosuojavaltuutetulle.

10.2 Kalustemarkkinointi Oy korjaa, poistaa tai täydentää pyynnöstäsi tai omasta aloitteestaan virheelliset, puutteelliset tai harhaanjohtavat tiedot tai muuttaa niitä niin, ettei niistä voida enää sinua tunnistaa.

10.3 Jos et halua, että Kalustemarkkinointi Oy käsittelee henkilötietojasi markkinointitarkoituksessa, voit milloin tahansa ilmoittaa asiasta Kalustemarkkinointi Oy:lle. Kun Kalustemarkkinointi Oy on vastaanottanut ilmoituksesi, Kalustemarkkinointi Oy lopettaa henkilötietojesi käsittelyn tässä tarkoituksessa. Kalustemarkkinointi Oy ei käsittele henkilötietoja kohdistaakseen suoramarkkinointia alle 16-vuotiaille lapsille.

10.4 Sinulla on oikeus saada kirjallisesta hakemuksesta Kalustemarkkinointi Oy:lta jäljennös sinua koskevista tiedoista sekä tieto siitä, mihin tarkoitukseen tietojasi käsitellään ja mille vastaanottajille tietojasi on luovutettu tai aiotaan luovuttaa, mistä muista lähteistä kuin sinulta tietojasi on kerätty, miten automaattista päätöksentekoa (mukaan luettuna profilointia) suoritetaan ja kuinka kauan tietojasi säilytetään. Sinulla on myös samalla oikeus saada tiedot oikeuksistasi henkilötietojen käsittelyn kohteena.

10.5 Sinulla on tietyin edellytyksin oikeus saada tietosi siirretyksi sinulle tai, jos se on teknisesti mahdollista, toiselle palveluntarjoajalle. Tämä oikeus koskee tietoja, jotka sinä olet antanut Kalustemarkkinointi Oy:lle ja joita on käsitelty sinun ja Kalustemarkkinointi Oy:n välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

10.6 Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista, jos (i) tietoja ei tarvita enää niihin tarkoituksiin, joita varten niitä kerättiin, (ii) vastustat tietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin (mukaan lukien profilointia suoramarkkinointitarkoituksiin), (iii) käsittely on perustunut suostumukseesi ja peruutat suostumuksesi tai (iv) tietojasi on käsitelty lainvastaisesti. Huomaathan, että voimme kuitenkin säilyttää tietojasi, mikäli se on tarpeen Kalustemarkkinointi Oy:n lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

11. Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojakäytännöstämme tai henkilötietojen käsittelystä tai jos haluat käyttää kohdassa 10 mainittuja oikeuksiasi, ota rohkeasti yhteyttä. Yhteystietomme löydät edeltä.

Tietoa evästeistä

Kaikki Kalustemarkkinointi Oy:n verkkosivustot käyttävät evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa ja hyväksymällä tämän käytännön annat Kalustemarkkinoinnille suostumuksesi evästeiden käyttöön tämän käytännön ehtojen mukaisesti.

Evästeet ovat tiedostoja, joita verkkopalvelimet lähettävät verkkoselaimiin ja jotka tallentuvat verkkoselaimiin.

Sen jälkeen selain lähettää tiedot takaisin palvelimeen aina pyytäessään sivua palvelimelta. Näin verkkopalvelin pystyy tunnistamaan ja seuraamaan verkkoselaimia.

Evästeitä on kahta päätyyppiä: istuntoevästeitä ja pysyviä evästeitä:

 • Istuntoevästeet häviävät tietokoneesta heti, kun selain suljetaan.
 • Pysyvät evästeet pysyvät tallennettuina tietokoneessa, kunnes ne erikseen poistetaan tai niiden voimassaolo päättyy.

Käytämme evästeitä tässä sivustossa seuraaviin tarkoituksiin:

 • tietojen keräämiseen käyttäjästä Google Analytics -työkalujen avulla
 • sisällön jakamisen mahdollistamiseen Facebookin avulla
 • suositusten näyttämiseen käyttäjälle, jos tämä on käynyt sivustossa aiemmin
 • käyttäjän tunnistamiseen tämän kirjautuessa sisään; anonyymit käyttäjät eivät saa tätä evästettä

Käytämme myös AdWords-palvelua ostopäätösten seurantaan ja mainosten uudelleenkohdentamiseen. Nämä ovat kolmannen osapuolen evästeitä, joiden voimassaoloaika on 90 päivästä kahteen vuoteen.

Tällä sivustolla käytämme Google Analytics -järjestelmää verkkosivuston käytön analysointiin. Google Analytics tuottaa tilastoja ja muita tietoja verkkosivuston käytöstä käyttäjien tietokoneisiin tallennettujen evästeiden avulla. Verkkosivustostamme kerättyjä tietoja käytetään verkkosivuston käyttöä koskevien raporttien laatimiseen. Tässä ovat lyhyesti Googlen evästeiden suorittamat tehtävät:

 • seurattavan verkkoalueen määrittäminen
 • yksittäisten käyttäjien erottaminen
 • edellisten käyntien määrän ja ajankohdan muistaminen
 • liikenteen lähdetietojen muistaminen
 • istunnon alun ja lopun määrittäminen
 • vierailijatason mukautettujen muuttujien arvon muistaminen.

Google tallentaa ja käyttää näitä tietoja 30 minuutista kahteen vuoteen evästeen tyypin mukaan. Googlen tietosuojakäytäntö on saatavilla osoitteessa http://www.google.com/privacypolicy.html

Voit estää evästeet halutessasi

Useimmissa selaimissa evästeet voi estää. Evästeiden estäminen haittaa joidenkin verkkosivustojen käytettävyyttä tai voi tehdä esimerkiksi ostamisen verkkokaupasta mahdottomaksi.

Internet Explore:

“Työkalut”, “Internet-asetukset”, “Tietosuoja” ja valitse “Estä kaikki evästeet”.

Firefox: muuta evästeasetuksia napsauttamalla “Työkalut”, “Asetukset” ja “Tietosuoja”.

Safari: säädä evästeasetuksia napsauttamalla “Asetukset” ja “Yksityisyys”.

Google Chrome: säädä evästeasetuksia napsauttamalla “Asetukset” ja “Tietosuoja”.